کتاب مرجع روش شناسی آینده پژوهی (نسخه ی سوّم) که توسط مجموعه ی پروژه ی هزاره مشتمل بر 39 روش در سال 2009 منتشر شده است، با اخذ مجوز از نگارندگان این اثر آقایان جروم سی. گلن و تئودور جی گوردون، توسط مهندس ابوذر سیفی کلستان ترجمه و در پنج جلد تدوین شده و تا کنون مجلدات 1، 2، و 3 به چاپ رسیده است و مجلدات 4 و 5 بعلت فقدان حامی مادی از چاپ بازمانده است و چاپ نمی شود.

لازم به توضیح است نسخه ی 2.0 این اثر نیز توسط همین موسسه مشتمل بر 29 فصل در سال 2003 منتشر شده است.

...توجّه: این کتاب در هیچ مرکز یا وبسایت دیگری عرضه نمی شود...

 

جهت تهیه ی کتاب

از طریق پیام رسان واتساپ با 09199524415 مکاتبه بفرمائید.

(مجلّدات ۱، ۲ و ۳ به تعداد محدود موجود است)

برای مشاهده ی فهرست فصول

کتاب مرجع روش شناسی آینده پژوهی کلیک بفرمائید

 

Futures Research Methodology Ver 3.0