ابوذر سیفی کلستان

( آینده پژوه و مشاور حوزه ی آینده نگری )

ابوذر سیفی کلستان

 • ارائه ی مشاوره ی سازمانی در حوزه ی آینده پژوهی و آینده نگری
 • برگزاری کارگاه های آموزشی آینده پژوهی شخصی، حرفه ای و سازمانی
 • مشاور و مجری تدوین نقشه راه علم و فناوری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
 • مترجم و ویراستار تخصصی حوزه ی آینده پژوهی
آثار :
 • ترجمه ی مرجع پنج جلدی روش شناسی آینده پژوهی
  (موسسه ی پروژکت میلنیوم آمریکا)
 • ترجمه ی کتاب «آینده: یک معرفی بسیار کوتاه» اثر خانم دکتر جنیفر گیدلی
    (رییس اسبق فدراسیون جهانی آینده پژوهی)
 • ترجمه ی کتاب «همیشه یک جایگزین وجود دارد» اثرخانم اوته هلن فون قایب نیتز 
  (
  آینده پژوه برجسته ی آلمانی-فرانسوی) 

فعالیت های اجتماعی، علمی و فرهنگی طی دهه ی اخیر :

·         مدرس دانشگاه های پیام نور مراکز تهران (لواسانات و ورامین) - گروه مهندسی صنایع

·         عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی

·         عضو پیوسته ی انجمن آینده نگری ایران

·         دبیر اجرایی سمینار  «آینده پژوهی در غرب آسیا و شمال آفریقا»

با سخنرانی جناب آقای مهندس وحید وحیدی مطلق

·         دبیر اجرایی سمینار «بیست سال آینده ی زندگی بشر؛ بهتر یا بدتر؟»

با سخنرانی جناب آقای دکتر گرایم تیلور آینده پژوه زیست محیطی از دانشگاه گریفیث استرالیا

·         عضو مدعوّ کارگروه آینده نگری فرهنگستان علوم پزشکی کشور

·         عضو سرای اهل قلم ایران

·         عضو انجمن مهندسی صنایع ایران

·         عضو انجمن مخترعین کشور

·         عضو جامعه ی مخترعین ایران

·         دریافت جایزه ی ملّی نوآوری

·         دریافت مدال اختراعات آلمان - 2008 

·         دریافت مدال اختراعات چین- 2008

·         دریافت مدال اختراعات غرب آسیا- 2009

     سمینار «بیست سال آینده زندگی بشر: بهتر یا بدتر؟»

 مراسم اعطای جایزه ی ملّی نو آوری - دانشگاه شیراز 1389

ابوذر سیفی کلستان