ابوذر سیفی کلستان

ایده های نو و پدیده های جدید همیشه جذاب  هستند. جذابیت آینده پژوهی به عنوان یک علم جدید موجب شد تا  طی سال های اخیر با اشتیاق وافر به این رشته بپردازم. 

ارائه ی مشاوره ی سازمانی، برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آینده پژوهی و ترجمه و چاپ کتب مهم آینده پژوهی از جمله مرجع 5 جلدی روش شناسی آینده پژوهی - پروژکت میلنیوم آمریکا، آینده یک معرفی بسیار کوتاه از خانم دکتر جنیفر گیدلی رییس اسبق فدراسیون جهانی آینده پژوهی، همیشه یک جایگزین وجود دارد اثر آینده پژوه برجسته ی آلمانی خانم قایب نیتز، ... بخشی از فعالیت های من در حوزه ی تخصصی آینده پژوهی هستند.


ابوذر سیفی کلستان


امیدوارم در این زمینه بتوانیم قدم های ولو کوچکی  در جهت اعتلای آینده ی کشور پرافتخار و مردم پاک ایران زمین برداریم و سهمی در توسعه و ترویج تفکر و فرهنگ آینده نگری و آینده اندیشی داشته باشیم. 

برخی از فعالیت های اجتماعی، علمی و فرهنگی من طی یک دهه ی اخیر به شرح زیر قابل ذکر هستند: 

 • مشاور تدوین و نگارش نقشه راه (ره نگاشت) علم و فناوری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
 • مدرس دانشگاه های پیام نور تهران  ( گروه مهندسی صنایع - مراکز ورامین و لواسانات)
 • پژوهشگر و فعال حوزه ی آینده پژوهی و آینده نگری
 • مترجم و ویراستار حوزه ی تخصصی آینده پژوهی و آینده نگری (8 عنوان کتاب)
 • عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی
 • عضو انجمن آینده نگری ایران
 • عضو مدعوّ کارگروه آینده نگری فرهنگستان علوم پزشکی کشور
 • عضو سرای اهل قلم ایران
 • عضو انجمن مهندسی صنایع ایران
 • عضو انجمن مخترعین کشور
 • عضو جامعه ی مخترعین ایران
 • مفتخر به دریافت جایزه ی ملّی نوآوری ایران
 • مفتخر به دریافت مدال اختراعات آلمان - IENA 2008
 • مفتخر به دریافت مدال اختراعات چین- 2008
 • مفتخر به دریافت مدال اختراعات غرب آسیا- 2009
 • دبیر اجرایی سمینار  "آینده پژوهی در غرب آسیا و شمال آفریقا" با ارائه ی جناب مهندس وحید وحیدی مطلق دبیر کل فدراسیون جهانی آینده پژوهی و  عضو Shaping tomorrow و WFS
 • دبیر اجرایی سمینار بین المللی "بیست سال آینده ی زندگی بشر؛ بهتر یا بدتر؟ " با ارائه ی جناب آقای دکتر گرایم تیلور آینده پژوه زیست محیطی از دانشگاه گریفیث استرالیا


https://linkedin.com/in/abouzarseifikalestan                                ابوذر سیفی کلستان

  


مراسم دریافت جایزه ملّی نوآوری

اولین کنفرانس بین المللی نوآوری، مدیریت و کارآفرینی - دانشگاه شیراز 1389
جایزه ملی نوآوری