ابوذر سیفی کلستان

( مدرس آینده پژوهی و مشاور حوزه ی آینده نگری )

 

 • مشاور سازمانی در حوزه ی آینده پژوهی و آینده نگری
 • برگزاری کارگاه های آموزشی آینده پژوهی شخصی، حرفه ای و سازمانی
 • مشاور و مجری تدوین نقشه راه علم و فناوری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
 • مترجم، ویراستار و داور علمی حوزه ی آینده پژوهی
آثار :
 • ترجمه ی «مرجع پنج جلدی روش شناسی آینده پژوهی»
  (موسسه ی پروژکت میلنیوم آمریکا)
 • ترجمه ی کتاب «آینده: یک معرفی بسیار کوتاه» اثر خانم دکتر جنیفر گیدلی
    (رییس اسبق فدراسیون جهانی آینده پژوهی)
 • ترجمه ی کتاب «همیشه یک جایگزین وجود دارد» اثرخانم اوته هلن فون قایب نیتز 
  (
  آینده پژوه برجسته ی آلمانی-فرانسوی) 
 • ویراستار فنّی و تخصصی کتاب «تصویر آینده» اثر فرد پولاک
 • ترجمه کتاب «سازمان پیش نگر» از دنیل بروس مشاور آینده نگری سازمانی شرکت های برتر اروپا و آمریکا 

فعالیت های اجتماعی، علمی و فرهنگی طی ۱۰ سال اخیر :

·         مدرس دانشگاه (۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵)

·         عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی

·         عضو پیوسته ی انجمن آینده نگری ایران

·         دبیر اجرایی سمینار  «آینده پژوهی در غرب آسیا و شمال آفریقا» با سخنرانی آقای مهندس وحید وحیدی مطلق

·         دبیر اجرایی سمینار «بیست سال آینده ی زندگی بشر؛ بهتر یا بدتر؟» باسخنرانی آقای دکتر گرایم تیلور، پژوهشگر آینده پژوه زیست محیطی از دانشگاه گریفیث استرالیا

·         عضو مدعوّ کارگروه آینده نگری فرهنگستان علوم پزشکی کشور

·         عضو سرای اهل قلم ایران

·         عضو انجمن مهندسی صنایع ایران

·         عضو انجمن مخترعین کشور

·         عضو جامعه ی مخترعین ایران

·         دریافت جایزه ی ملّی نوآوری

·         دریافت مدال اختراعات آلمان - 2008 

·         دریافت مدال اختراعات چین- 2008

·         دریافت مدال اختراعات غرب آسیا- 2009