ابوذر سیفی کلستان

( مدرس و مشاور آینده پژوهی)

  • مشاور آینده پژوهی در سازمان های ایرانی
  • مشاور روش شناسی پروژه های تحقیقاتی و اجرایی آینده پژوهی 
  • مدرس کارگاه های تخصصی آینده پژوهی شخصی و سازمانی
  • مشاور تدوین و پیاده سازی رهنگاشت علم و فناوری در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
  • مترجم، ویراستار و داور علمی حوزه ی آینده پژوهی
برخی آثار علمی منتشر شده :

·         ترجمه‌ی «مرجع پنج جلدی روش شناسی آینده پژوهی»
(موسسه ی پروژکت میلنیوم آمریکا)

·         ترجمه‌ی کتاب «آینده: یک معرفی بسیار کوتاه» اثر خانم دکتر جنیفر گیدلی
 (رییس اسبق فدراسیون جهانی آینده پژوهی)

·         ترجمه‌ی کتاب «همیشه یک جایگزین وجود دارد» اثرخانم اوته هلن فون قایب نیتز 

(آینده پژوه برجسته ی آلمانی-فرانسوی)

·         ویراستار فنّی و تخصصی کتاب «تصویر آینده» اثر فرد پولاک

·         ترجمه‌ی کتاب «سازمان پیش نگر» از دنیل بروس                                    

(مشاور آینده نگری سازمانی شرکت های اروپایی و آمریکایی)

 

فعالیت های اجتماعی، علمی و فرهنگی طی ۱۰ سال اخیر :

·         مدرس دانشگاه (۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵) در گروه مهندسی صنایع

·         عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی

·         عضو پیوسته ی انجمن آینده نگری ایران

·       عضو مدعوّ گروه آینده نگری و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی ایران

·     دبیر اجرایی سمینار  «آینده پژوهی در غرب آسیا و شمال آفریقا»

         با سخنرانی آقای مهندس وحید وحیدی مطلق

·       دبیر اجرایی سمینار «بیست سال آینده ی زندگی بشر؛ بهتر یا بدتر؟»

         باسخنرانی آقای دکتر گرایم تیلور، پژوهشگر آینده پژوه زیست محیطی از دانشگاه گریفیث استرالیا

·         عضو سرای اهل قلم ایران

·         عضو انجمن مهندسی صنایع ایران

·         عضو انجمن مخترعین کشور

·         عضو جامعه ی مخترعین ایران

افتخارات علمی و فرهنگی:

دریافت جایزه ی ملّی نوآوری

دریافت مدال اختراعات آلمان 2008 

دریافت مدال اختراعات چین 2008

دریافت مدال اختراعات غرب آسیا  2009