ابوذر سیفی کلستان

  • مدرّس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه ی تخصصی آینده پژوهی
  • مشاور آینده پژوهی سازمانی
  • مشاور روش شناسی آینده پژوهی در پروژه های سازمانی و تحقیقاتی
  • مدرس کارگاه های تخصصی آینده پژوهی 
  • مشاور تخصصی تدوین و پیاده سازی رهنگاشت علم و فناوری در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
  • مترجم، ویراستار و داور علمی حوزه ی آینده پژوهی
برخی آثار علمی منتشر شده :

·         ترجمه‌ی «مرجع پنج جلدی روش شناسی آینده پژوهی»
          (موسسه ی پروژکت میلنیوم آمریکا)

·         ترجمه‌ی کتاب «آینده: یک معرفی بسیار کوتاه» اثر خانم دکتر جنیفر گیدلی
         (رییس اسبق فدراسیون جهانی آینده پژوهی)

·         ترجمه‌ی کتاب «همیشه یک جایگزین وجود دارد» اثرخانم اوته هلن فون قایب نیتز 

          (آینده پژوه برجسته ی آلمانی-فرانسوی)

·         ویراستار فنّی و تخصصی کتاب «تصویر آینده» اثر فرد پولاک

·         ترجمه‌ی کتاب «سازمان پیش نگر» از دنیل بروس                                    

        (مشاور آینده نگری سازمانی شرکت های اروپایی و آمریکایی)

 

فعالیت های اجتماعی، علمی و فرهنگی (۱۰ سال اخیر) :

·         مدرس دانشگاه در گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی - از سال 1390

·         عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی

·         عضو پیوسته ی انجمن آینده نگری ایران

·       عضو مدعوّ گروه آینده نگری و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی ایران

·     دبیر اجرایی سمینار «آینده پژوهی در غرب آسیا و شمال آفریقا»

         با سخنرانی آقای مهندس وحید وحیدی مطلق

·       دبیر اجرایی سمینار «بیست سال آینده ی زندگی بشر؛ بهتر یا بدتر؟»

         باسخنرانی آقای دکتر گرایم تیلور، پژوهشگر آینده پژوه زیست محیطی از دانشگاه گریفیث استرالیا

·         عضو سرای اهل قلم ایران

·         عضو انجمن مهندسی صنایع ایران