ابوذر سیفی کلستان

ایده های نوآورانه و پدیده های جدید همیشه برای من جذاب بوده و هستند. با وجود  تحصیلات در رشته ی مهندسی صنایع  و چند سال تدریس دانشگاهی در این رشته، جذابیت بالای آینده پژوهی موجب شد تا طی سال های اخیر با تغییر گرایش به این رشته بپردازم. 

ترجمه و چاپ کتب مهم آینده پژوهی از جمله مرجع 5 جلدی روش شناسی آینده پژوهی، آینده یک معرفی بسیار کوتاه، همیشه یک جایگزین وجود دارد، آینده ی کسب و کار، ... و برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آینده پژوهی، حکایت از  علاقه ی وافر من به رشته ی تخصصی آینده پژوهی دارد.


ابوذر سیفی کلستان


در حال حاضر در حوزه ی بسیار جذاب و جدید آینده پژوهی فعالیت می کنم و امیدوارم در این زمینه بتوانم خدمات ولو کوچکی به آینده ی کشور عزیزم ایران و مردم پاک این سرزمین ارائه کنم و سهمی در توسعه و ترویج تفکر و فرهنگ آینده نگرانه و آینده اندیشانه داشته باشم. 

برخی از فعالیت های اجتماعی، علمی و فرهنگی من طی یک دهه ی اخیر به شرح زیر قابل ذکر هستند: 

 • مدرس دانشگاه های پیام نور تهران  ( گروه مهندسی صنایع - مراکز ورامین و لواسانات)
 • عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی
 • عضو انجمن آینده نگری ایران
 • عضو مدعوّ کارگروه آینده نگری فرهنگستان علوم پزشکی کشور
 • عضو سرای اهل قلم ایران
 • عضو انجمن مهندسی صنایع ایران
 • عضو انجمن مخترعین کشور
 • عضو جامعه ی مخترعین ایران
 • پژوهشگر و فعال حوزه ی آینده پژوهی و آینده نگری
 • مترجم و ویراستار حوزه ی تخصصی آینده پژوهی و آینده نگری (8 عنوان کتاب)
 • مفتخر به دریافت جایزه ی ملّی نوآوری ایران
 • مفتخر به دریافت مدال اختراعات آلمان - IENA 2008
 • مفتخر به دریافت مدال اختراعات چین- 2008
 • مفتخر به دریافت مدال اختراعات غرب آسیا- 2009
 • دبیر اجرایی سمینار  "آینده پژوهی در غرب آسیا و شمال آفریقا" با ارائه ی جناب مهندس وحید وحیدی مطلق دبیر کل فدراسیون جهانی آینده پژوهی و  عضو Shaping tomorrow و WFS
 • دبیر اجرایی سمینار بین المللی "بیست سال آینده ی زندگی بشر؛ بهتر یا بدتر؟ " با ارائه ی جناب آقای دکتر گرایم تیلور آینده پژوه زیست محیطی از دانشگاه گریفیث استرالیا


https://linkedin.com/in/abouzarseifikalestan                                                  ابوذر سیفی کلستان

  


مراسم دریافت جایزه ملّی نوآوری

اولین کنفرانس بین المللی نوآوری، مدیریت و کارآفرینی - دانشگاه شیراز 1389
جایزه ملی نوآوری