مهندس ابوذر سیفی کلستان

۱۷ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

جلد سوم مرجع روش شناسی آینده پژوهی منتشر شد


جلد سوم مرجع روش شناسی آینده پژوهی از سری پنج جلدی برگردان فارسی Futures Research Methodology Ver 3.0  ،توسط ابوذر سیفی کلستان ترجمه و با اهتمام معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و همکاری انتشارات فرهیختگان دانشگاه منتشر گردید.  

FRM که توسط موسسه ی پروژه ی هزاره منتشر شده است در واقع در برگیرنده ی 39 روش پژوهش در حوزه ی مطالعات آینده نگری و آینده پژوهی است. جلدم سوم از مرجع روش شناسی آینده پژوهی در برگیرنده ی 5 روش از 39 روش ارائه شده در این منبع است که در قطع وزیری و در 340 صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

اگرچه این جلد روش های ارزشمند و کاربردی دیگری را هم دربرگرفته است، اما علاقمندان به مباحث سناریو نگاری می توانند این جلد را بسیار متناسب با نیازهای خود ببینند؛ 

فصول گنجانده شده در جلد سوّم :

فصل نوزدهم: سناریوها

فصل بیستم: جعبه ابزار سناریو نگاری

فصل بیست و یکم: سناریوی تعاملی

فصل بیست و دوم: تصمیم گیری پابرجا

فصل بیست و سوم: روش های مشارکتیجلد سوم مرجع روش شناسی آینده پژوهی۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سلسله کارگاههای علمی در روش های آینده پژوهی ( از مبانی تا روش های تکمیلی)

پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی برگزار می کند:

سلسله کارگاههای علمی در روش های آینده پژوهی ( از مبانی تا روش های تکمیلی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فرآیند کامل برنامه ریزی مبتنی بر سناریو، مارک گیگت و میشل گودت

مرجع روش شناسی آینده پژوهی، جلد سوم، فصل 20، جعبه ابزار سناریو نگاری،                                                                        جروم سی. گلن، تئودور جی. گوردون        مترجم: ابوذر سیفی کلستان                                                                                                                          

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
متن کاوی منابع اطلاعات علم و فن آوری

متن کاوی منابع اطلاعات علم و فن آوری

مرجع روش شناسی آینده پژوهی؛ جلد اول صفحه 63؛ جروم سی. گلن، تئودور جی. گوردون؛ مترجم و ویراستار ابوذر سیفی کلستان

 

متن‌کاوی منابع اطلاعات علم و فن‌آوری را می‌توان به اختصار فن‌کاوی (یا کاوش فن‌آوری) نامید. مقدمه‌ی کلیدی و اساسی این است که هوش یک نیاز اولیه برای مدیریت فن‌آوری موثر است (همان طور که در سازمان های پیشرو این گونه است). عملکرد سازمان‌ها در محیط‌های رقابتی و یا مشترک باید جریان اطلاعات را برای پیشرفت‌های بیرونی فن‌آوری دنبال کند.

بدین ترتیب هوش فن‌آوری از تحلیل فن‌آوری آینده‌گرا (FTA) حمایت می‌کند. تحلیل فن‌آوری آینده‌گرا، جامعه‌ی رو به گسترشی است که بر دوره‌های جاری همایش‌هایی تاکید می‌کند که توسط موسسه‌ی مطالعات وابسته به فنآوری آینده‌نگر (IPST) میزبانی می‌شود.

این روش در بازنگری‌های مرور ادبیات سنتی تحقیق ریشه دارد. رصد یا پایش فن‌آوری، در واقع ادبیات تحقیق را برای یک فن‌آوری مورد علاقه‌ی مشخص، بازنگری می‌کند. این کار معمولاً با بررسی دامنه‌ی وسیعی از منابع صورت می‌گیرد. پویش فن‌آوری، راه‌هایی را جستجو می‌کند تا مقادیر بزرگ اطلاعات پردازش نشده را با هدف شناسایی الگوهای توسعه‌ای و رویدادهای کلیدی (توفیقات ناگهانی)، خلاصه کند. در ارتباطی نزدیک، بررسی محیطی فراهم سازی هشدارهای فوری درباره‌ی تغییرات مهم محیط‌های متفاوت را هدف قرار می‌دهد. (به عنوان مثال زمینههای رقابتی، زمینههای سیاسی و خطمشی یا زمینههای طبیعی؛ ر.ک: پویش محیطی، از گوردون و گلن).

پیدایش منابع اطلاعاتی الکترونیکی با قابلیت دسترسی گسترده، تلاش‌ها برای دستیابی به هوش را به طور کیفی و پیوسته تغییر می‌دهد. بطوری که یک فرد اکنون می‌تواند مقادیر عظیم اطلاعات را به آسانی و موثر پردازش کند. ( کتابسنجی) - شمارش نشریات و یا دیگر اقلام کتاب‌سنجی- می تواند به پیگیری (روند) توسعه‌های فناورانه و علمی کمک کند.

فن‌کاوی را می‌توان نوعی (تحلیل محتوا نیز قلمداد کرد. تحلیل محتوا، ریشه در دوره‌ی قبل از شروع پردازش اطلاعات الکترونیکی دارد و با فراهم شدن مجموعه داده‌های الکترونیکی و نرم افزارهای تحلیل‌گر به شکوفایی رسید. یک فرد الگوها را در دوره‌ی استفاده بررسی می‌کند تا به موضوعات مورد تاکید دامنه‌ی مشخص شده، پی ببرد. متن کاوی امکان تغییرات قوی را در اختیار تحلیل‌محتوا می‌گذارد. این فعالیت جستجوگر تنها به تحلیل فن‌آوری محدود نمی‌شود.

داده‌کاوی برای استخراج اطلاعات مفید از هر نوع داده‌ای تلاش دارد اما تاکنون معمولاً برای تحلیل‌های کم ارزش از داده‌های عددی استفاده شده‌است (مانند پیدا کردن رابطهی بین خریدهای شما از طریق کارت اعتباریتان با ویژگی‌های جمعیتشناسی شما). این کاربردِ به شدت تبلیغ شده از داده‌کاوی (در جنگ بر سر افراطگرایی) در حقیقت معنای رایج آن را گسترش داده است، به گونه‌ای که می‌تواند یک آغاز سریع تحلیلی بر روی هر مجموعه‌ی حجیم از داده‌ها داشته باشد؛ مجموعه‌هایی از داده‌هایی که کیفی و بدون ساختار هستند.


 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کارگاه آینده پژوهی با رویکرد تفکر سناریو محور در حوزه ی بیوتکنولوژی

امروز یکشنبه هفتم شهریور ماه 1395، دانشمند جوان آینده پژوهی علی ذاکری که دوره های تخصصی سیستمهای پیچیده و اتخاذ استراتژی و خط مشی به کمک مفاهیم سیستم های پیچیده را در دانشگاه پنسیلوانیا و مراکز معتبر کشور هلند گذرانده است و در حال حاضر در شرف دفاع از رساله ی دکترای خود در رشته ی آینده پژوهی در دانشگاه تهران و در رشته ی آینده پژوهی هستند، در قالب کارگاه تخصصی نیم روزه در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، به تبیین مبانی، رویکردها و روش های تفکر سناریو محور پرداختند.

در ادامه آقای علی ذاکری ضمن اشاره به روش های کاربردی تفکر سناریو محور بصورت دقیق تر و تخصصی تر به کاربردها ی این روش در حوزه ی بایوتکنولوژی پرداختند.

در پایان جلسه ضمن تقدیر از جناب آقای ذاکری توسط اعضای هیات علمی مرکز بعنوان مخاطبان این کارگاه،  ریاست مرکز جناب آقای دکتر لطیفی هم با اعطای گواهی مدرسی دوره از ایشان تقدیر و تشکر بعمل آوردند.


دکتر علی ذاکری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
What is successful foresight?

What is successful foresight?

What is successful foresight?

I explored this question as part of my dissertation research a few years back from the perspective of the organizational futurist, that is, a futurist working internally for a single organization. While you can read the gory details in my dissertation, I’m happy to announce that a more user-friendly version has just been published in the Journal of Futures Studies: “Let’s Talk about Success: A Proposed Foresight Outcomes Framework for Organizational Futurists.”

I came at the question from my own experience as an organizational futurist for The Kellogg Company and the Dowoutcomes framework final Chemical Company, and from the perspective of a consulting and academic futurist helping futurists and organizations to start an organizational foresight function – whether companies, government agencies, NGOs, non-profits, etc. And spending many hours with colleagues in similar positions discussing various options.

To put it bluntly, I will be happy if we can simply start having better conversations about outcomes and success. Indeed the Foresight Outcomes Framework that I propose is quite simple and is primarily designed as a discussion starter with stakeholders and the boss. It can help to set expectations more appropriately. And it provides one with an alternative if the ROI imperative is introduced. My own personal view is to strongly avoid your success being tied toROI. My view of the organizational futurist role is that it is highly context-dependent, complex, intangible, messy. Sometimes it’s about learning; sometimes about making a decision; sometimes about making a thing! Sometimes all the above.

I am not suggesting that there be no measurement, but as I’ve watched projects pass through the meat grinder over several years, morphing several times, dying and rebirthing, I personally concluded that it is difficult if not impossible to come up with accurate ROI measure, but hats off to those who are trying, good luck, and indeed perhaps there is a way!

I won’t go into the details here. The article describes a guiding perspective (social constructionism) aimed at influencing the decision-making process (divided into learning, deciding, and acting), organized into a framework (described in the figure) and followed by implications, conclusions, and recommendations for further research. I’ll be interested in your comments! Andy Hines


http://www.andyhinesight.com/foresight-2/what-is-successful-foresight/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهندس وحید وحیدی مطلق

مهندس وحید وحیدی مطلق

مدرس بین المللی مباحث آینده پژوهی

عضو هیات اجرایی فدراسیون جهانی آینده پژوهی

عضو Shaping Tomorrow

موسس اندیشکده ی وحید

نماینده ی موسسه اسکوپیا در غرب آسیا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دکتر محسن طاهری

دکتر محسن طاهری

فارغ التحصیل دکترای آینده پژوهی از دانشگاه تهران

حائز عنوان جوان برتر علم و فن آوری کشور در سال  1392

موسس وبسایت یادداشت های یک آینده پژوه

(کاندیدای عنوان وبگاه برتر ایران)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
استاد سعید خزایی

استاد سعید خزایی

از اساتید برجسته ی آینده پژوهی ایران

(دانشگاه های تهران و امام خمینی (ره) قزوین و دانشگاه عالی دفاع ملّی)

دکتری مدیریت منابع انسانی

دکتری آینده پژوهی (فرانسه)

رزومه ی کامل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
استاد علی اصغر پورعزت

استاد علی اصغر پورعزت

دانشکده مدیریت دانشکده

استاد شاخص و برجسته ی گروه مدیریت و گروه آینده پژوهی دانشگاه تهران


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰