فارغ التحصیل دکترای آینده پژوهی از دانشگاه تهران

حائز عنوان جوان برتر علم و فن آوری کشور در سال  1392

موسس وبسایت یادداشت های یک آینده پژوه

(کاندیدای عنوان وبگاه برتر ایران)