کتاب مرجع روش شناسی آینده پژوهی (نسخه ی سوّم) که توسط مجموعه ی پروژه ی هزاره مشتمل بر 39 روش در سال 2009 منتشر شده است، با اخذ مجوز از نگارندگان این اثر آقایان جروم سی. گلن و تئودور جی گوردون، توسط مهندس ابوذر سیفی کلستان ترجمه و در پنج جلد تدوین شده و تا کنون مجلدات 1، 2، و 3 به چاپ رسیده است.

لازم به توضیح است نسخه ی 2.0 این اثر نیز توسط همین موسسه مشتمل بر 29 فصل در سال 2003 منتشر شده است.

 

 

جهت تهیه ی کتاب مرجع روش شناسی آینده پژوهی

فقط  در روزهای کاری از ساعت ۱۲:۳۰ الی۱۳:۳۰

با شماره ی 09199524415 تماس حاصل فرمائید.

(مجلّدات 1، 2 و 3 به تعداد محدود موجود است)

 

 

"Dr. Abouzar Seifi Kalestan has done a great service for Iran by translating the largest, internationally peer reviewed set of methods to explore future possibilities that have ever been assembled in one place"

 

Jerome C. Glenn

CEO, The Millennium Project

Washington D.C., USA

 

فهرست فصول
 کتاب مرجع روش شناسی آینده پژوهی
کلیک بفرمائید
 
Futures Research Methodology Ver 3.0